Strona g��wna WSFiZ Konferencje Galeria
Lewy-g�rny r�g Prawy-g�rny r�g
Fragment grafiki Pomiń łącza nawigacji : In English : Previous : : Conference 2008 : The organizing committee
Pomiń łącza nawigacji.

The organizing committee

prof. dr hab. Marek Rutkowski marek.rutkowski@wsfiz.edu.pl
dr Dorota Frasunkiewicz dorota.frasunkiewicz@wsfiz.edu.pl
dr Alina Warelis alina.warelis@wsfiz.edu.pl
mgr Edyta Beszterda edyta.beszterda@wsfiz.edu.pl
mgr Marta Juchnicka marta.juchnicka@wsfiz.edu.pl
mgr Rafał Mejsak rafal.mejsak@wsfiz.edu.pl

General contact at: konferencja@wsfiz.edu.pl

Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok
telefon: 085-678-58-46, fax: 085-678-59-08
free counters