Strona g��wna WSFiZ Konferencje Galeria
Lewy-g�rny r�g Prawy-g�rny r�g
Fragment grafiki Pomiń łącza nawigacji : Nowa Europa : Poprzednie edycje : Nowa Europa 2008
Pomiń łącza nawigacji.
Logo WSFiZ

Międzynarodowa konferencja naukowa pt.

„RELACJE NOWYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z FEDERACJĄ ROSYJSKĄ (W ASPEKCIE POLITYCZNYM, EKONOMICZNYM I SPOŁECZNYM)”

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

14 - 15 czerwca 2008

Konferencja Konferencja Konferencja
Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok
telefon: 085-678-58-46, fax: 085-678-59-08
free counters