Strona g��wna WSFiZ Konferencje Galeria
Lewy-g�rny r�g Prawy-g�rny r�g
Fragment grafiki Pomiń łącza nawigacji : Nowa Europa : Poprzednie edycje : Nowa Europa 2008 : Kontakt
Pomiń łącza nawigacji.

Kontakt

Komitet organizacyjny

prof. dr hab. Marek Rutkowski
przewodnicz�cy
marek.rutkowski@wsfiz.edu.pl
dr Dorota Frasunkiewicz dorota.frasunkiewicz@wsfiz.edu.pl
dr Alina Warelis alina.warelis@wsfiz.edu.pl
mgr Edyta Beszterda edyta.beszterda@wsfiz.edu.pl
mgr Marta Juchnicka
sekretarz konferencji
marta.juchnicka@wsfiz.edu.pl
mgr Rafa� Mejsak
sekretarz konferencji
rafal.mejsak@wsfiz.edu.pl
tel. 606 66 44 48

Informacje i zg�oszenia

Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40
15-472 Bia�ystok
tel.: 085 67 85 884
e-mail: konferencja@wsfiz.edu.pl

sekretariat konferencji: mgr Rafa� Mejsak, tel. 606 66 44 48

Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok
telefon: 085-678-58-46, fax: 085-678-59-08
free counters