Strona g��wna WSFiZ Konferencje Galeria
Lewy-g�rny r�g Prawy-g�rny r�g
Fragment grafiki Pomiń łącza nawigacji : Nowa Europa : Poprzednie edycje : Nowa Europa 2008 : Publikacja
Pomiń łącza nawigacji.

Publikacja

Relacje

Zagadnienie relacji Federacji Rosyjskiej z nowymi krajami Unii Europejskiej jest warte opracowania ze względu na swoją polityczną, społeczną, gospodarczą oraz kulturową, pełną zaszłości i paradoksalnie nowego otwarcia na przyszłość, wielopłaszczyznowość. Powiązania te nie tylko wpływają na politykę zagraniczną państw Nowej Europy, ale też w znaczącym stopniu oddziałują na lokalne procesy polityczne, krajową ekonomię czy mentalność i kulturę. Wierzymy, iż niniejsze opracowanie stanie się zaczynem do dalszych, pogłębionych badań tej fascynującej problematyki, pełnej niezgłębionego ładunku nakładających się na jawną i ukrytą grę interesów stereotypów, uprzedzeń oraz dawnych i współczesnych uwarunkowań.

Opracowanie dostępne jest w księgarni internetowej WSFiZ.

Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok
telefon: 085-678-58-46, fax: 085-678-59-08
free counters