Strona g��wna WSFiZ Konferencje Galeria
Lewy-g�rny r�g Prawy-g�rny r�g
Fragment grafiki Pomiń łącza nawigacji : Nowa Europa : Poprzednie edycje : Nowa Europa 2008 : Rada Naukowa
Pomiń łącza nawigacji.

Rada naukowa konferencji

 • dr Edward Ho�ci�owicz
 • prof. dr hab. Henryk Bronakowski
 • prof. dr hab. Janusz Cisek
 • prof. zw. dr hab. Witold Czarnecki
 • prof. dr hab. Mestwin St. Kostka
 • prof. zw. dr hab. Leszek Kupiec
 • prof. dr hab. Aleksander Panasiuk
 • dr Jerzy Paszkowski
 • prof. dr hab. Tadeusz Pop�awski
 • prof. dr hab. Czes�aw Por�bski
 • prof. dr hab. Marek Proniewski
 • prof. dr hab. Janusz Ruszkowski
 • prof. dr hab Marek Rutkowski - przewodnicz�cy
 • prof. dr hab. Przemys�aw Szlachta
 • prof. dr hab. Roman Szul
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Zi�ba
 • dr Przemys�aw �urawski vel Grajewski
Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok
telefon: 085-678-58-46, fax: 085-678-59-08
free counters