Strona g��wna WSFiZ Konferencje Galeria
Lewy-g�rny r�g Prawy-g�rny r�g
Fragment grafiki Pomiń łącza nawigacji : Nowa Europa : Poprzednie edycje : Nowa Europa 2009
Pomiń łącza nawigacji.
Logo WSFiZ

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I MARKETINGU
KATEDRA EUROPEISTYKI I POLITOLOGII
ZAKŁAD EUROPEISTYKI

Międzynarodowa konferencja naukowa pt.

„RELACJE NOWYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z FEDERACJĄ ROSYJSKĄ (W BASENIE MORZA BAŁTYCKIEGO)”

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

15 - 16 października 2009

Konferencja Konferencja Konferencja
Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok
telefon: 085-678-58-46, fax: 085-678-59-08
free counters