Strona g��wna WSFiZ Konferencje Galeria
Lewy-g�rny r�g Prawy-g�rny r�g
Fragment grafiki Pomiń łącza nawigacji : Nowa Europa : Poprzednie edycje : Nowa Europa 2009 : Kontakt
Pomiń łącza nawigacji.

Kontakt

Komitet organizacyjny

prof. dr hab. Marek Rutkowski
przewodniczący
marek.rutkowski@wsfiz.edu.pl
dr Aldona Harasimowicz
sekretarz konferencji
aldona.harasimowicz@wsfiz.edu.pl
tel. 502 183 654
dr Adam Szczepanowskiadam.szczepanowski@wsfiz.edu.pl
mgr Marta Juchnickamarta.juchnicka@wsfiz.edu.pl
mgr Rafał Mejsakrafal.mejsak@wsfiz.edu.pl

Adres do korespondencji

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wydział Zarządzania i Marketingu,
Katedra Europeistyki i Politologii,
Zakład Europeistyki
ul. Ciepła 40
15-472 Białystok
tel: 085 67 85 884
tel. sekretarza konferencji dr Aldony Harasimowicz: 502 183 654
adres e-mail: relacje@wsfiz.edu.pl

Zgłoszenia drogą pocztową prosimy wysyłać z dopiskiem „Konferencja 15-16 października 2009 r.”

Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok
telefon: 085-678-58-46, fax: 085-678-59-08
free counters