Strona g��wna WSFiZ Konferencje Galeria
Lewy-g�rny r�g Prawy-g�rny r�g
Fragment grafiki Pomiń łącza nawigacji : Nowa Europa : Poprzednie edycje : Nowa Europa 2009 : Warunki uczestnictwa
Pomiń łącza nawigacji.

Warunki uczestnictwa

  1. opłata za udział w konferencji:
    • 550 PLN (obejmuje koszty uczestnictwa, wyżywienia i materiałów konferencyjnych w formie publikacji książkowej)
    • 300 PLN (publikacja referatu bez udziału w obradach konferencyjnych)
  2. zgłoszenie udziału w konferencji - na formularzu załączonym do zaproszenia bądź w wersji elektronicznej na adres: relacje@wsfiz.edu.pl
  3. termin zgłoszenia udziału w konferencji wraz z wniesieniem opłaty konferencyjnej - 30 czerwca 2009 r.
  4. termin przesłania referatu - 31 lipca 2009 r.
  5. referaty w wersji elektronicznej należy nadsyłać na adres: relacje@wsfiz.edu.pl
Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok
telefon: 085-678-58-46, fax: 085-678-59-08
free counters