Strona g��wna WSFiZ Konferencje Galeria
Lewy-g�rny r�g Prawy-g�rny r�g
Fragment grafiki Pomiń łącza nawigacji : Nowa Europa : Poprzednie edycje : Nowa Europa 2009 : Zakres merytoryczny
Pomiń łącza nawigacji.

Zakres merytoryczny

  • Historyczne, kulturowe, religijne, etniczne i socjologiczne związki państw basenu Morza Bałtyckiego z Rosją
  • Miejsce Federacji Rosyjskiej w polityce zagranicznej i wewnętrznej państw obszaru Morza Bałtyckiego
  • Zdefiniowanie roli Obwodu Kaliningradzkiego w regionie Morza Bałtyckiego oraz w odniesieniu do państw granicznych - Polski i Litwy
  • Utrwalanie, zmiana czy powstanie energetycznych sieci przepływowych poprzez oraz wokół Morza Bałtyckiego, w tym w odniesieniu do kwestii ekologicznych
  • Uwarunkowania realizacji idei korytarza transportowego Via Baltica oraz sieci transportowych Obwód Kalinigradzki - Federacja Rosyjska; przemiany struktury transportu morskiego przez Morze Bałtyckie
Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok
telefon: 085-678-58-46, fax: 085-678-59-08
free counters