Strona g��wna WSFiZ Konferencje Galeria
Lewy-g�rny r�g Prawy-g�rny r�g
Fragment grafiki Pomiń łącza nawigacji : Nowa Europa : Poprzednie edycje : Nowa Europa 2010
Pomiń łącza nawigacji.
Logo WSFiZ

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU
KATEDRA EUROPEISTYKI I POLITOLOGII
KATEDRA ROZWOJU REGIONALNEGO I LOKALNEGO

Międzynarodowa konferencja naukowa pt.

„RELACJE NOWYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z FEDERACJĄ ROSYJSKĄ (W ASPEKCIE INFRASTRUKTURALNYM: TRANSPORT, ENERGETYKA, EKOLOGIA)”

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

22 - 23 września 2010

Konferencja Konferencja Konferencja
Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok
telefon: 085-678-58-46, fax: 085-678-59-08
free counters