Strona g��wna WSFiZ Konferencje Galeria
Lewy-g�rny r�g Prawy-g�rny r�g
Fragment grafiki Pomiń łącza nawigacji : Nowa Europa : Poprzednie edycje : Nowa Europa 2010 : Publikacja
Pomiń łącza nawigacji.

Publikacja

Relacje

Zagadnienie powiązań infrastrukturalnych z Rosją czy Federacją Rosyjską zawsze stanowiło kluczowy element wzajemnych relacji europejsko-rosyjskich. Dopiero okres po roku 1991 otworzył w europejskich relacjach z Rosją zupełnie nowe, rzadko dotąd znane horyzonty relatywnej otwartości przekraczania granic. Podobnie zamienne wydaje się być perspektywiczne ujęcie zagadnienia transportu w stosunkach europejsko-rosyjskich. Prawidłowe rozwiązanie tej problematyki nadal napotyka na szereg zaskakujących trudności. Z kolei powiązania energetyczne Rosji z Europą, stając się znaczącym czynnikiem wzajemnych odniesień, nabierają obecnie wielkiego i wielorakiego znaczenia, także o charakterze politycznym. Wreszcie szeroko pojęta ekologia, szczególnie poprzez selektywny - silnie widoczny właśnie w Europie Wschodniej i jej obszarach peryferyjnych - wpływ na politykę infrastrukturalną Unii Europejskiej, zdaje się mieć poczesne miejsce w kształtowaniu relacji europejsko-rosyjskich o charakterze infrastrukturalnym. Prezentowana praca dotyka zatem tematyki, która zawsze miała i zapewne będzie w przewidywalnej przyszłości mieć narastające znaczenie, tak dla relacji Rosji ze światem zewnętrznym, jak i infrastruktury innych państw.

Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok
telefon: 085-678-58-46, fax: 085-678-59-08
free counters