Strona g��wna WSFiZ Konferencje Galeria
Lewy-g�rny r�g Prawy-g�rny r�g
Fragment grafiki Pomiń łącza nawigacji : Nowa Europa : Poprzednie edycje : Nowa Europa 2010 : Rada Naukowa
Pomiń łącza nawigacji.

Rada Naukowa konferencji

  • doc. dr Edward Hościłowicz
  • prof. dr hab. Janusz Cisek
  • prof. zw. dr hab. Witold Czarnecki
  • prof. dr hab. Janusz Hryniewicz
  • prof. dr hab. Mestwin St. Kostka
  • prof. zw. dr hab. Leszek Kupiec
  • prof. dr hab. Artur Kuś
  • prof. dr hab. Aleksander Panasiuk
  • doc. dr Jerzy Paszkowski
  • prof. dr hab. Marek Proniewski
  • prof. dr hab. Janusz Ruszkowski
  • prof. dr hab Marek Rutkowski - przewodniczący
  • prof. dr hab. Bogdan Szlachta
  • prof. dr hab. Roman Szul
  • prof. Stephen White
Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok
telefon: 085-678-58-46, fax: 085-678-59-08
free counters