Strona g��wna WSFiZ Konferencje Galeria
Lewy-g�rny r�g Prawy-g�rny r�g
Fragment grafiki Pomiń łącza nawigacji : Nowa Europa : Poprzednie edycje : Nowa Europa 2010 : Warunki uczestnictwa
Pomiń łącza nawigacji.

Warunki uczestnictwa

 1. opłata za udział w konferencji:
  • 600 PLN (obejmuje koszty uczestnictwa, wyżywienia i materiałów konferencyjnych w formie publikacji książkowej)
  • 400 PLN (publikacja referatu bez udziału w obradach konferencyjnych)
 2. zgłoszenie udziału w konferencji - na formularzu załączonym do zaproszenia bądź w wersji elektronicznej na adres: relacje@wsfiz.edu.pl
 3. termin zgłoszenia udziału w konferencji wraz z wniesieniem opłaty konferencyjnej - 30 czerwca 2009 r.

  Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
  ING Bank Śląski S. A. oddział w Białymstoku
  69 1050 1823 1000 0023 3378 1884

  z dopiskiem: „Konferencja 22 - 23 września 2010”
 4. termin przesłania referatu - 15 lipca 2010 r.
 5. referaty w wersji elektronicznej należy nadsyłać na adres: relacje@wsfiz.edu.pl
Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok
telefon: 085-678-58-46, fax: 085-678-59-08
free counters