Strona g��wna WSFiZ Konferencje Galeria
Lewy-g�rny r�g Prawy-g�rny r�g
Fragment grafiki Pomiń łącza nawigacji : Nowa Europa : Poprzednie edycje : Nowa Europa 2010 : Zakres merytoryczny
Pomiń łącza nawigacji.

Zakres merytoryczny

  • Historyczne, kulturowe, socjologiczne oraz ekonomiczne uwarunkowania rozwoju infrastruktury na terenie krajów Unii Europejskiej, obecnej Federacji Rosyjskiej oraz krajów ościennych
  • Miejsce Federacji Rosyjskiej w polityce transportowej, energetycznej oraz ekologicznej zainteresowanych państw
  • Uwarunkowania realizacji korytarzy transportowych prowadzących do i poprzez terytorium Federacji Rosyjskiej, w tym w ramach transeuropejskiej sieci TEN-T
  • Utrwalanie, zmiana czy powstanie energetycznych sieci przepływowych poprzez oraz wokół Federacji Rosyjskiej
  • Ideologia, polityka oraz gospodarka (pro)ekologiczna jako czynnik wpływu na rozwój i przekształcanie powiązań infrastrukturalnych z Federacją Rosyjską
Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok
telefon: 085-678-58-46, fax: 085-678-59-08
free counters