Strona g��wna WSFiZ Konferencje Galeria
Lewy-g�rny r�g Prawy-g�rny r�g
Fragment grafiki Pomiń łącza nawigacji : Nowa Europa
Pomiń łącza nawigacji.
Logo WSFiZ

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU
KATEDRA EUROPEISTYKI I PRAWA

IV Międzynarodowa konferencja naukowa pt.

„RELACJE NOWYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z FEDERACJĄ ROSYJSKĄ (W ASPEKCIE FORMALNYM, INFORMACYJNYM ORAZ POLITYKI HISTORYCZNEJ)”

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

26 - 27 października 2011

Konferencja Konferencja Konferencja
Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok
telefon: 085-678-58-46, fax: 085-678-59-08
free counters