Strona g��wna WSFiZ Konferencje Galeria
Lewy-g�rny r�g Prawy-g�rny r�g
Fragment grafiki Pomiń łącza nawigacji : Nowa Europa : Kontakt
Pomiń łącza nawigacji.

Kontakt

Komitet organizacyjny

prof. dr hab. Marek Rutkowski
przewodniczący
marek.rutkowski@wsfiz.edu.pl
tel.: 667 860 525
prof. dr hab. Roman Szulroman.szul@wsfiz.edu.pl
dr Zbigniew Klimaszewski
sekretarz konferencji
zbigniew.klimaszewski@wsfiz.edu.pl
tel.: 509 288 726
dr Aldona Harasimowiczaldona.harasimowicz@wsfiz.edu.pl
mgr Marcin Siedleckimarcin.siedlecki@wsfiz.edu.pl

Adres do korespondencji

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wydział Zarządzania i Marketingu,
Katedra Europeistyki i Prawa,
Zakład Europeistyki
ul. Ciepła 40
15-472 Białystok
tel: 085 67 85 884
tel. sekretarza konferencji dr Zbigniewa Klimaszewskiego: 509 288 726
adres e-mail: relacje@wsfiz.edu.pl

Zgłoszenia drogą pocztową prosimy wysyłać z dopiskiem „Konferencja 26-27 października 2011 r.”

Sprawdź na mapie jak do nas dojechać.

Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok
telefon: 085-678-58-46, fax: 085-678-59-08
free counters