Strona g��wna WSFiZ Konferencje Galeria
Lewy-g�rny r�g Prawy-g�rny r�g
Fragment grafiki Pomiń łącza nawigacji : In English : Scientific committee
Pomiń łącza nawigacji.

The scientific committee of the conference

 • Prof. dr hab. Józef Szabłowski
 • Prof. zw. dr hab. Witold Czarnecki
 • Doc. dr Edward Hościłowicz
 • Prof.dr hab. Janusz Hhryniewicz
 • Prof. zw. dr hab. Leszek Kupiec
 • Prof.dr hab. Artur Kuś
 • Prof. dr hab. Aleksander Panasiuk
 • Doc. dr Jerzy Paszkowski
 • Prof. dr hab. Marek Proniewski
 • Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski
 • Prof. dr hab. Marek Rutkowski
 • Prof. dr hab. Bogdan Szlachta
 • Prof. dr hab. Roman Szul
 • Prof. Stephen White, FBA
Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok
telefon: 085-678-58-46, fax: 085-678-59-08
free counters