Strona g��wna WSFiZ Konferencje Galeria
Lewy-g�rny r�g Prawy-g�rny r�g
Fragment grafiki Pomiń łącza nawigacji : Nowa Europa : Rada Naukowa
Pomiń łącza nawigacji.

Rada Naukowa konferencji

 • prof. dr hab. Józef Szabłowski
 • prof. zw. dr hab. Witold Czarnecki
 • doc. dr Edward Hościłowicz
 • prof. dr hab. Janusz Hryniewicz
 • prof. zw. dr hab. Leszek Kupiec
 • prof. dr hab. Artur Kuś
 • prof. dr hab. Aleksander Panasiuk
 • doc. dr Jerzy Paszkowski
 • prof. dr hab. Marek Proniewski
 • prof. dr hab. Janusz Ruszkowski
 • prof. dr hab Marek Rutkowski - przewodniczący
 • prof. dr hab. Bogdan Szlachta
 • prof. dr hab. Roman Szul
 • prof. Stephen White, FBA
Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok
telefon: 085-678-58-46, fax: 085-678-59-08
free counters