Strona g��wna WSFiZ Konferencje Galeria
Lewy-g�rny r�g Prawy-g�rny r�g
Fragment grafiki Pomiń łącza nawigacji : Nowa Europa : Warunki uczestnictwa
Pomiń łącza nawigacji.

Warunki uczestnictwa

 1. opłata za udział w konferencji:
  • 600 PLN - obejmuje koszty uczestnictwa, wyżywienia, materiałów konferencyjnych oraz publikacji referatu jako rozdziału w recenzowanej monografii
  • 400 PLN - publikacja referatu bez udziału w obradach konferencyjnych
 2. zgłoszenie udziału w konferencji - na formularzu załączonym do zaproszenia bądź w wersji elektronicznej na adres: relacje@wsfiz.edu.pl
 3. termin zgłoszenia udziału w konferencji wraz z wniesieniem opłaty konferencyjnej - 30 czerwca 2011 r.

  Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
  ING Bank Śląski S. A. oddział w Białymstoku
  69 1050 1823 1000 0023 3378 1884

  z dopiskiem: „Konferencja 26 - 27 października 2011”
 4. termin przesłania referatu - 10 września 2011 r.
 5. referaty w wersji elektronicznej należy nadsyłać na adres: relacje@wsfiz.edu.pl
Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok
telefon: 085-678-58-46, fax: 085-678-59-08
free counters