Strona g��wna WSFiZ Konferencje Galeria
Lewy-g�rny r�g Prawy-g�rny r�g
Fragment grafiki Pomiń łącza nawigacji : Nowa Europa : Wymogi edytorskie
Pomiń łącza nawigacji.

Wymogi edytorskie przygotowania artykułu

Artykuły powinny spełniać następujące warunki techniczne:

  • Zapis w formacie MS Word,
  • Czcionka Times New Roman o rozmiarze 12,
  • Odstępy między liniami 1,5,
  • Objętość powinna kształtować się w granicach arkusza autorskiego (ok. 40 000 znaków),
  • Artykuły mogą być opracowane w języku polskim lub angielskim,
  • Streszczenie w języku polskim i angielskim,
  • Odsyłacze na dole strony, czcionka kursywa w rozmiarze 10,
  • Bibliografia, czcionka kursywa w rozmiarze 10.

Lista wymogów edytorskich i garść innych przydatnych informacji dla przygotowujących artykuły jest również dostępna do pobrania jako dokument MS Word.

Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok
telefon: 085-678-58-46, fax: 085-678-59-08
free counters