Strona g��wna WSFiZ Konferencje Galeria
Lewy-g�rny r�g Prawy-g�rny r�g
Fragment grafiki Pomiń łącza nawigacji : Nowa Europa : Zakres merytoryczny
Pomiń łącza nawigacji.

Zakres merytoryczny konferencji

  • Współczesne oraz historyczne uwarunkowania rozwoju stosunków formalnych pomiędzy Polską i krajami Unii Europejskiej (jak też państwami ościennymi) oraz Federacją Rosyjską
  • Wzajemne relacje na szczeblu państwowym, samorządowym oraz instytucjonalnym, jak tez naukowym oraz inicjatyw obywatelskich
  • Ocena miejsca Federacji Rosyjskiej w polityce zainteresowanych państw
  • Uwarunkowania realizacji aktywności informacyjnej dotyczącej kwestii europejsko-rosyjskich
  • Utrwalanie, zmiana czy powstanie założeń polityki historycznej wobec Rosji oraz w Federacji Rosyjskiej
  • Weryfikacja czynników ideologicznych, społecznych czy gospodarczych, rozumianych jako wektory rozwoju i przekształceń powiązań formalnych, informacyjnych oraz w zakresie polityki historycznej z Federacją Rosyjską.
Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok
telefon: 085-678-58-46, fax: 085-678-59-08
free counters