Strona g��wna WSFiZ Konferencje Galeria
Lewy-g�rny r�g Prawy-g�rny r�g
Fragment grafiki Pomiń łącza nawigacji : In English : Organizing committee
Pomiń łącza nawigacji.

The organizing committee

Prof. dr hab. Marek Rutkowski - chairman of the committee
marek.rutkowski@wsfiz.edu.pl; rutmarek@gmail.com, tel. +48 667860525

Prof. dr hab. Roman Szul

Dr Zbigniew Klimaszewski - secretary of the conference
zbigniew.klimaszewski@wsfiz.edu.pl, tel +48 509288726

Dr Aldona Harasimowicz
aldona.harasimowicz@wsfiz.edu.pl

MA Marcin Siedlecki
marcin.siedlecki@wsfiz.edu.pl

General contact at: relacje@wsfiz.edu.pl

Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok
telefon: 085-678-58-46, fax: 085-678-59-08
free counters